MIOP2-MBU00-XX*

MIOP2-MBU00-XX*

MIO+ European Mounting Box

Unicom's MIO+ European Mounting Box complies with standard European dimensions.

Part Number
Type
Depth
MIOP2-MBU00-XX*
European
1.6"
XX* = BG - Beige, WT - White